Strane

Akcije

Od ukupno 35.143.440 akcija

# Akcija Bonus za veštinu Postignuto Postignuto %
1 All Counter-Terrorists eliminated 0 8.747.978 25%
2 All Terrorists eliminated 0 7.551.955 21%
3 Double Kill (2 kills) 1 4.600.392 13%
4 Headshot 1 1.990.162 6%
5 Spawn with the Bomb 2 1.890.196 5%
6 Triple Kill (3 kills) 2 1.811.061 5%
7 Drop the Bomb -2 1.787.821 5%
8 Terrorists bombed the target 0 1.753.810 5%
9 Counter-Terrorists defused the bomb 0 1.621.874 5%
10 Pick up the Bomb 2 1.240.874 4%
11 Plant the Bomb 10 741.821 2%
12 Domination (4 kills) 3 664.680 2%
13 Rampage (5 kills) 4 230.401 1%
14 Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 0 167.894 0%
15 Defuse the Bomb 10 124.960 0%
16 Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 0 89.685 0%
17 Mega Kill (6 kills) 5 75.393 0%
18 Ownage (7 kills) 6 23.661 0%
19 Touch a Hostage 0 11.022 0%
20 Ultra Kill (8 kills) 7 7.391 0%
21 Killing Spree (9 kills) 8 2.536 0%
22 Rescue a Hostage 5 2.304 0%
23 Counter-Terrorists rescued all the hostages 0 1.686 0%
24 Monster Kill (10 kills) 9 1.011 0%
25 Kill a Hostage -15 977 0%
26 God Like (12 kills) 11 975 0%
27 Unstoppable (11 kills) 10 505 0%
28 Become the VIP 1 415 0%